Med rätt belysning

Belysning är inte bara något vi har i våra rum för att inte stöta fötterna i alla möbler, det är en av de huvudsakliga bidragande faktorerna för en bra innomhusmiljö.

För att skapa en bra belysning så finns det ett par saker man ska tänka på. Det första är vilken typ av ljuskälla som läpar sig bäst, de följande alternativ finns:

  • Glödlampor
  • Halogenlampor
  • LED-lampor
  • Lysrör
  • Lågenergilampor

Glödlampor var länge standarden i hemmen, men med ny teknologi har desssa börjat fasas ut mer och mer. Fördelen med glödlampor är att de ger både ett fint och vamt ljus, men de fallerar ofta på att endast 5-10 procent av energin går till ljus. EU har sedan 2009 börjat fasa ut glödlampor i hushåll.

Halogenlampor har ett vitare ljus än glödlampor, de räcker även längre och har ett högre ljusutbyte. De kan dock bli mycket varma. Högvoltsenergilampor är ett populärt alternativ för kristallkronor, men även dessa kommer att fasas ut på sikt enligt EU:s Ekodesigndirektiv.

LED-lampor är idag ett vanligt och mycket populärt val. De kommer i många olika modeller och färgtoner. De har väldigt hög energieffektivitet, har lång livslängd och är tåliga för både stötar och vibrationer. LED-lampor anses vara bäst lämpade för platser där man har ljuset tänt mer än 8 timmar om dagen.

Lysrör är den vanligaste typen av belysning på arbetsplatser, men många använder dem även i källarutrymmer i hemmet. De nya lysrören, kallad T5-lysrör, är väldigt energieffektiva och kan minska elanvändningen med upp till 80 procent om man jämför med glödljus.

Lågenergilampor heter tekniskt sett lysrörslampor och är tänkt som en ersättare av glödlampor. De är omkring fem gånger så effektiv som glödlampor.

Effekten av rätt belysning är i många fall väldigt påtaglig. En tydlig fördel, eller kanske nackdel beroende på vem man frågar, är att man snabbare ser när det behövs städas tack vare hur ljuset faller. Sedan behöver man ju knappast ifrågasätta att belysningen är ett av de bästa sätten att skapa stämning. 

Man kan gärna prova sig fram med de olika alternativen ovan för att se vilket ljust som passar bäst i varje rum. Något av dem fungerar garanterat!


Senaste inläggen