Kristallglas

Kristallglas är en favorit bland många och har varit det i ett par hundra år. På 1600-talet började man framställa en ny typ av kristall i Böhmen. Den fick såklart namnet Böhmisk kristall, men idag kallar vi det helt enkelt för kristallglas.

Detta glas gav en högre klarhet och bättre ljusbrytningsförmåga än det glaset som tidigare var i bruk. I Sverige började man tillverka vad man då kallade helkristallglas i början på 1900-talet. De kristallprismor vi idag har i ljuskronor tillverkas i många länder världen över. 

Har man någon typ av kristall hemma och vill bedöma vilken typ av kristall den är kan man göra detta med några enkla knep. Kan man se att någon av fasetterna är insjunken så vet man att de inte är slipade utan istället eldpolerade, vilket är maskintillverkad kristall. Om prismorna har synliga slipränder så är chansen stor att det är så kallad MC-kristall, en typ av kristall som inte bryter ljuser särskilt bra.

Ser man att fasetterna är något sneda så är det en handslipad prisma. Kan man inte se slipränderna, eller om de med nöd och näppe kan ses, är prisman helslipad och polerad. Slutligen, är fasetterna exakta och man inte kan se några slipränder är det en maskinslipad prisma av hög kvalitet.


Senaste inläggen